Portret aktualności nowiny

Portret a... projekt artystyczny Grunwald-Art

Plener pod Grunwaldem

Kolejna rocznica bitwy pod Grunwaldem coraz bliżej. Z tej okazji artyści regionu Warmii i Mazur zorganizują nowatorski projekt artystyczny. W dniach 1-10 lipca 2009 roku odbędzie się w Gierzwałdzie Plener Malarski pn. „Grunwald-Art”. Celem pleneru jest spotkanie profesjonalnych artystów z regionu Warmii i Mazur oraz z Polski, a w przyszłości także z innych krajów Europy, przede wszystkim z Litwy i Niemiec.

- Jestem pewien, że plener stworzy doskonałą okazję do nowego, twórczego spojrzenia na historię regionu, jak również możliwość dialogu ponad granicami kulturowymi i społecznymi, realizując ideę porozumienia między narodami – mówi Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Tegoroczne spotkanie ma na celu, oprócz działań artystycznych, wypracowanie koncepcji następnych edycji pleneru – mówi dr Wioletta Jaskólska, kurator pleneru. - To spotkanie pozwoli na wzajemne poznanie się, nawiązanie przyjaźni i kontaktów, a także porównanie różnic i uwarunkowań kulturowych uczestników.

- Grunwald może stanowić doskonałą inspirację dla artystów, o czym świadczy lista polskich twórców, którzy wyrazili chęć udziału w plenerze – mówi Marszałek Jacek Protas. Między innymi:

Mariusz Gutowski

Urodził się w 1981 r. Ukończył wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dyplom (2007) w Pracowni Malarstwa prof. Eugeniusza Gena Małkowskiego. Zajmuje się malarstwem i ilustracją. Jest stypendystą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacka Protasa (2007 rok). Jego prace od dłuższego czasu oscylują wokół zagadnień związanych z pojęciem portretu i są próbą usystematyzowania pojawiających się ciągle pytań i wątpliwości, zarówno poprzez odnoszenie się do przeszłości (do tego, co gdzieś zostało zapisane na fotografiach) jak również do teraźniejszości.

więcej nowin o portretach