Joan August Dominik Ingres

Słynni portreciści sławne portrety

Powiększ obraz

INGRES jest sztandarem epoki przełomów XIX i XX wieków.. Ingres nie rozumiany, za życia, traktowany raz jako rewolucjonista, to znowu jako akademik, nieuznawany minio zaszczytów i godności -na starość, mimo, że miasto rodzinne otoczyło czoło osiemdziesięcioletniego starca koroną ze złotych liści wawrzynu — doczekał się w naszych czasach dopiero sprawiedliwości. Pisał kiedyś za życia, w chwilach goryczy i trudności; »rachuję wiele na mą starość, ona mnie pomści — to wszystko przyszło dopiero po śmierci.

Od kilkudziesięciu lat wpływ i znaczenie Ingres'a rośnie coraz bardziej. Od chwili, kiedy Degas, Puvis de Chavannes i inni artyści rozpoczęli wędrówkę do Montauban, do muzeum Ingres'a, wpływ jego stał się olbrzymi — widoczny zarówno w liniach tahitańskich dekoracyj Gauguina, jak i w sztuce najmłodszych — Picassa, który się od niego wywodzi.

Ingres jest wielkim nauczycielem XIX i XX wieku. Doktryna jego wiecznie żywa, bo opiera się na NATURZE.. Natura, ona jedynie, jest dla niego wielką szkołą, źródłem wszelkiej inspiracji. Dlatego radził uczniom, aby szukali: »tajemnicy piękna przez prawdę obserwacji*. Aby jednak studiować naturę na właściwej drodze, trzeba wprowadzić ład, porządek, trzeba mieć dyscyplinę,- dla~ tego między naturą a artystą postawił Greków i Rafaela. »Pragnę gorąco, aby wiedziano, powiedział, że od dawien dawna dzieła moje nie uznają innej dyscypliny, tak tylko dyscyplinę starożytnych, dyscyplinę wielkich mistrzów, tego sławnego stulecia, w któremu Rafael ustanawiał uroczyste i niezaprzeczone granice tego, co wzniosłe w sztuce. Wierzę, że w moich obrazach dowiodłem, że jedyną moją ambicją jest być podobnym do tych mistrzów i kontynuować ich sztukę, podejmując ją tam, gdzie oni ją pozostawili. Jestem więc zachowawcą dobrych doktryn a nie nowatorem«.

czytaj dalej - następna

strony: [1 Ingres portrety] [2 Ingres portrety] [3 Ingres portrety] [4 Ingres portrety] [5 Ingres portrety] [6 Ingres portrety] [7 Ingres portrety] [8 Ingres portrety] [9 Ingres portrety]