Malowanie portretów

Malowanie portretów

Portrety mogą być malowane z wielu powodów

  • Próby uchwycenia podobieństwa
  • Zachowanie czyjegoś wizerunku dla przyszłych pokoleń (zwłascza przed pojawieniem sie fotografii)
  • Dodanie portretu do galeri portretów oficjalnych w instytucjach
  • Ekspresja artystyczna twórcy
  • Nawiązanie do twórczości dawnej (kopia, pastiż)
  • Pokazanie czyjejś osobowości (psychologii)
  • Ćwiczenie sprawności malarskiej

Wiekszość artystów rozpoczyna pracę od szkiców (prób rysunkowych). Nie da sie tego zastapić fotografowaniem. Rysunek lepiej pozwala poznać twarz portretowanej osoby i uświadomić sobie jak pokonać problemy artystyczne, by uchwycić podobieństwo i charakter postaci.