Portret aktualności nowiny

Witkacy i inspiracje

W 2012 r. Michał Dudek wydał album swoich prac „My Portrety”. Cykl ten jest sukcesywnie wzbogacany, ponieważ artysta kontynuuje współpracę z wrocławskim środowiskiem kulturalnym. Portrety są wykonywane techniką heliografii.

Heliografia to rodzaj fotografii otrzymywanej przez bezpośrednie działanie światła na papier pokryty światłoczułą emulsją, na którym układa się odpowiednie kompozycje. Także – odbitka wykonana tą techniką. A w wyrazie to prace przypominające efekty malarskie. Prace te były pokazywane także poza granicami kraju m.in. w Japonii i Niemczech. Wiele portretów sygnowanych przez niego znajduje się w zbiorach Muzeum Miejskiego Wrocławia, Muzeach Narodowych we Wrocławiu i w Krakowie, w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, w krakowskim Muzeum Historii Fotografii oraz w zbiorach prywatnych w Polsce, Francji, Niemczech i Japonii.więcej nowin o portretach