Portrety i życie - Nowiny

Portret totalny Karola Marksa

Portret totalny Karola Marksa | Muzeum Górnośląskie 2009

22 maja 2009 roku w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbędzie się otwarcie wystawy Krzysztofa Bednarskiego Portret totalny Karola Marksa 1977 - 2009. Wystawa będzie prezentowana do 31 października 2009 roku.

Ekspozycja problematyzuje trzydziestoletnią historię jednego z wiodących wątków w twórczości Krzysztofa M. Bednarskiego - motyw kanonicznego portretu Karola Marksa. Portretu pozostającego, od obrony dyplomu w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w ciągłym artystycznym procesie przemian.

Temat Marksa poddawany jest permanentnym interpretacjom i nowym redakcjom, w zależności od zmieniającego się kontekstu społecznego, politycznego i kulturowego. Ekspozycja gromadzi prace bazujące na portrecie Marksa, począwszy od repliki dyplomu z 1978 roku (Portret totalny Karola Marksa - podejmujący polemikę z panującą wówczas ideologią ), a realizacjami Bednarskiego z ostatniego okresu specjalnie przygotowanymi z myślą o projekcie bytomskim. Koncepcja obecnej prezentacji zakłada zobrazowanie wieloletniego procesu anektowania coraz to nowych narracji na rzecz portretu Marksa, jednego ze znaków rozpoznawczych sztuki Bednarskiego. Ramą wystawy, w którą artysta wpisał ten motyw przewodni są prace należące do zbioru dzieł polityczno-ambiwalentnych. K. M. Bednarski zadając pytania o postawę i odpowiedzialność ujawnia w nich krytyczny dystans do sztuki jednoznacznie zaangażowanej politycznie. Na ekspozycję złożyły się prace wypożyczone ze zbiorów: Muzeów Narodowych w Warszawie i Wrocławiu, Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, z kolekcji prywatnych oraz stanowiące własność artysty.

Wystawie towarzyszy, wydana nakładem Muzeum Górnośląskiego dwujęzyczna (edycja polsko-angielska), publikacja poddająca opracowaniu jeden z kluczowych wątków w twórczości K. M. Bednarskiego. Bogato ilustrowany katalog gromadzi i interpretuje temat portretu Karola Marksa w biografii artysty. Krzysztof M. Bednarski jest rzeźbiarzem, akcjonerem, autorem instalacji, obiektów i wideo. To także plakacista. Urodził się w 1953 roku w Krakowie. Odbył studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jako student w połowie lat 70. związał się z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Uczestniczył w jego projektach parateatralnych - m.in. Przedsięwzięcie Góra, Przedsięwzięcie Ziemia, Drzewo Ludzi - do których projektował również plakaty. Był jedynym plakacistą akceptowanym i zatrudnionym przez Grotowskiego w tzw. okresie poteatralnym jego działalności. W 1986 K.M. Bednarski stworzył realizację Moby Dick - kadłub łodzi żaglowej znaleziony nad Wisłą, pocięty i odtworzony jako powłoka białego wieloryba. Praca ta, stanowiąca swoistą ikonę sztuki rzeźbiarskiej ostatnich dekad XX w. w sztuce polskiej, przyniosła artyście szerokie uznanie i ugruntowała jego pozycję w świecie.

Obok współistniejących od lat motywów Marksa i Moby Dicka, na przełomie lat 80. i 90. pojawił się w twórczości Bednarskiego kolejny wątek zaczerpnięty z literatury - Vision and Prayer według poematu Dylana Thomasa. Bednarski jest autorem pomnika Federico Felliniego dla Rimini, rodzinnego miasta reżysera. Od ponad dwudziestu lat mieszka w Rzymie, biorąc aktywny udział w międzynarodowym życiu artystycznym. Jest laureatem kilku prestiżowych wyróżnień, m.in. Nagrody im. Katarzyny Kobro.

Wystawa odbyła się październiku 2009 roku.

Więcej nowin o portretach