Joan August Dominik Ingres

J. A. D. INGRES: MYŚLI O SZTUCE I PIĘKNIE

Powiększ obraz

O SMAKU I KRYTYCE

Gdy artysta jest pewnym, że idzie po dobrej drodze, to jest gdy postępuje śladami tych swoich poprzedników, którzy słusznie cieszą się wielkiem uznaniem, może uzbroić się w odwagę i we wiarę w siebie: są one cechą prawdziwego talentu. Nie powinien dać się sprowadzić z tej prostej drogi urąganiami ciemnego tłumu. On bowiem jest tym, który ma rację, on jest tym, który naucza i tworzy po­jęcie smaku!


Czas osądza wszystko sprawiedliwie. Dzieła niedorzeczne mogły zadziwiać, omamiać przez wiek cały fałszywymi, lecz olśniewającymi hasłami, ponieważ na ogół ludzie nie polegają na własnym sądzie, lecz idą za prądem, a także, ponieważ dobry smak jest równie rzadki jak talent. Dobry smak! Zasadza się on nie tyle na stwierdzeniu wartości tam, gdzie one są widoczne, ale na rozpoznaniu ich pod warstwą błędów, pod którymi się ukrywają. Nieudolne zaczątki niektórych epok w sztuce posiadają w gruncie rzeczy nieraz więcej zalelt niż doskonałe utwory sztuki będącej na szczycie rozwoju.


Ciemny tłum wykazuje równie mało smaku w swoich sądach o wartości i o charakterze obrazu, jak i wobec żywych przedmiotów. W życiu unosić się będzie nad gwałtem lub emfazą, w sztuce wy­że1] będzie cenić sztuczną napuszoną postawę, kolory jaskrawe ponad spokojną wielkość, taką, jaką starzy mistrzowie w obrazach swoich nam przedstawiają.


Należy ustawicznie kształcić swój smak na arcydziełach sztuki: bo zajmować się innymi poszukiwaniami, to tylko strata czasu. Mo­żna ostatecznie rzucie okiem na dzieła, nie pozbawione zupełnie zalet, ale nie warto je studiować, a tym mniej naśladować.


Uwagi o pracach artystów, wypowiedziane szczerze, mogą być bardzo cenne dla artystów bez względu na to, czy pochodzą one od osób wykształconych czy od kompletnych ignorantów. Jedyne opinie, z których nie można wyciągnąć żadnej korzyści, są opinie pół-znawców.


czytaj dalej - następna

strony: [1 Ingres portrety] [2 Ingres portrety] [3 Ingres portrety] [4 Ingres portrety] [5 Ingres portrety] [6 Ingres portrety] [7 Ingres portrety] [8 Ingres portrety] [9 Ingres portrety]