TADEUSZ PRUSZKOWSKI

Słynni malarze malujący portrety

Towarzystwo to w latach przedwojennych grupowało wszystkich najzdolniejszych młodych plastyków w Warszawie. Urządzało wystawy, bale słynne z efektownych dekoracyj i kostiumów, cykle odczytów i wykładów.

t. Pruszkowski portret młodej kobiety w kapeluszu

Apogeum »Młodej Sztuk była wystawa w Zachęcie, wiosną 1914 roku. Wzięli w niej udział, o ile mnie pamięć nie myli, architekci Świerczyński, Tołwiński, Tadeusz Zieliński, Krzywda - Polkowski, Gutt, rzeźbiarka Zofja Trzcińska - Kamińska, malarze Pruszkowski, Zygmunt Kamiński, Łuczyńska - Szymanowska, Marian Szymanowski, Czesław Młodzianowski, Świdwiński, Witkowski, bracia Czerkowie i t. d.

»Młoda Sztuka« skończyła swój żywot heroicznie. Po zajęciu Warszawy przez Niemców, ogólne zebranie uchwaliło gromadne wstąpienie członków do legionów, fundusze Tow. (1200 rubli złotem) zostały zużyte na ekwipunek.

Prezes Pruszkowski, na wspaniałym folblucie, pojechał do ułanów Beliny. Był na froncie aż do afery przysięgowej. Jak wszyscy poddani rosyjscy służył pod pseudonimem. Został wciągnięty na spisy poległych, i w ten sposób uniknął Szczypiorna.

czytaj dalej - następna

strony: [1 Pruszkowski portrety] [2 Pruszkowski portrety] [3 Pruszkowski portrety] [4 Pruszkowski portrety] [5 Pruszkowski portrety] [6 Pruszkowski portrety] [7 Pruszkowski portrety]