OLGA BOZNAŃSKA

Słynni portreciści sławne portrety

portrety olejny Boznańska
Przeglądamy portrety ojca artystki, Sawy Pusłowskiego, Jourdain'a w paru wy= daniach, bankiera Goudon7a, artysty malarza Darasse'a, Tryczla, pp. Smogorzewskich, Wichlińskich, pani Voogue, żony malarza i wielu innych, których nazwisk nie pamiętam. W ciągu tej pracowitej karjery przesunęło się przez jej pracownię tysiące ludzi rozmaitej narodowości, stanów, wieku i zawodu. Skatalogowanie wszystkich dzieł artystki będzie przedstawiało kiedyś wielką trudność ze względu na ich rozrzucenie po obu półkulach ziemi. Z osobistości, które pozowały malarce, należy wymienić: Sienkiewicz, poeci: Verhaeren Remy de Gourmont, Segarde, Pierre Fournier, Franąuetti, malarz Des= granges, kolekcjoner Libaud czytaj dalej - następna

strony: [1 Boznańska portrety] [2 Boznańska portrety] [3 Boznańska portrety] [4 Boznańska portrety] [5 Boznańska portrety] [6 Boznańska portrety] [7 Boznańska portrety] [8 Boznańska portrety] [9 Boznańska portrety]