KONSTANTY LASZCZKA

Słynni portreciści sławne portrety rzeźbiarskie

Cokolwiek by się dało powiedzieć o rzeźbach Włoch z epoki renesansu, to przecież nie tam by należało szukać odbicia idei greckich, czyli tego pojmowania rzeźby, który stanowi dumę Europy, nieprześcignięty później nigdy szczyt boskości, uduchowienia, doskonałości wyrazu w formie idealnie czystej, jakby bezpośrednio mówiącej, śpiewającej o tem, co chciała światu powiedzieć. Idea wyrażania — to sztuka Grecji. Idea nie abstrakcyjna, ale żywa, ucieleśniona w postaciach stworzonych na podobieństwo ludzkie, idea, którą się rozumie odczuciem — intelekt, w którym ogniwa rozumowania są dziejami duszy, pełnej krwawych mar i przeczystych wzlotów, jest to najdoskonalsza pieśń zwycięstwa ducha nad żywiołem, gdzie moc opanowania tego żywiołu ma swoje źródło w samej potędze tego żywiołu, który staje się duchem. Momenty takie istnieją przelotnie w sztuce dzisiejszej, a nigdzie tego tak wyraźnie nie widać jak w muzyce, tej sztuce jedynej, gdzie szaleństwo samo siebie trzyma w karbach mocą rytmu, który jest duchem — tyranem panującym nad burzami materji — żywiołu. Widzieliście, jak gra wielki artysta — jak swą namiętność przelewa w nieskazitelną rytmikę, której ledwie odczuwalne drgania i wahania poruszają dno duszy, porywają w świat pragnień strasznych, czystych i okrutnych, i dają rozkosz niewypowiedzianą ani barwą ani słowem, zwycięską rozkosz nawałnicy w kleszczach woli, pieszczoty doprowadzonej do chwili, po której by skonać trzeba — ale skonać nie można — tylko żyć dalej — dla nowych pieszczot, jeszcze okrutniejszych, a czystych, niebiańsko pięknych, krew zamieniających w kryształ.

czytaj dalej - następna

strony: [1 Laszczka rzeźba portretowa] [2 Laszczka rzeźba portretowa] [3 Laszczka rzeźba portretowa] [4 Laszczka rzeźba portretowa] [5 Laszczka rzeźba portretowa] [6 Laszczka rzeźba portretowa] [7 Laszczka rzeźba portretowa] [8 Laszczka rzeźba portretowa] [9 Laszczka rzeźba portretowa] [10 Laszczka rzeźba portretowa]