KONSTANTY LASZCZKA

Słynni portreciści sławne portrety rzeźbiarskie

Francja jest rodzonem dzieckiem Grecji, ale przewiezionem na północ. Tam nie rosną te same owoce co na południu, tam niema tego nieba, na którego szafirze, w pełni słońca odbija miękko i lśniąco zaokrąglony kontur formy marmurowej o złagodzonych kantach. Tu inaczej trzeba „łączyc kształt z atmosferą” - jak mówi Rodin.

Fornia francuska stała się niepełną - ale jeśli ją rozumieli wielcy jej rzeźbiarze i dokona i dziel potężnych, to nie były wstanie jej pojąć umysły mniejszej miary, rzeźbiarze pośledniejsi i nauczyciele Po akademiach sztuki. Oni rozumieli te linje zasadniczo, na mocy wzorów których braków nie mogli ocenić - bo trzeba je było odczuwać. Oni to właściwie ci mniejsi, ślepo zapatrzeni w niedoskonałe, choć wielkie dzieła mistrzów, wytworzyli pojęcia, z których wyrósł akademizm. Wzięli z tradycji francuskiej tylko to, co było „chwilami chude” - i to co było „mdłe i rozkoszne” - gładkie, przeciętnie eleganckie - i to nazwali dobrym smakiem lub... wzniosłością. To coś, złożone z błędów, źle zrozumianych zalet lub niedopowiedzeń francuzow zwolna stawało się we Francji i poza Francją akademizmem.

Z tym właśnie pojęciem - a nie tyle z wielką tradycją Francuzów walczył Rodin, szukając prawdy o rzeźbie greckiej - i prostą drogą znalazł się na progu realizmu.

Obywatel Cafais i św. Jan Rodina - to może pierwsze rzeźby naprawdę realistyczne od czasów gotyku Rodin zaczynał swoją sztukę od początku i choć nie był, niestety, prymitywem, to przywrócił rzeźbie bezpośredni kontakt z naturą. Tem różni się od poprzednich realistów francuskich, którzy nawet najbardziej drobiazgowe figury swoje traktowali z akademicką, gładką elegancką i suchą manierą. »Grek pracował z gorączkową, lecz jasnowidzącą energją i nigdy nie pozwolił sobie na wypaczanie natury przez dziurawienie kształtu, przez chudość i zimną sztywność« — pisze Rodin — i wspomina o dwudziestu latach pracy nad zrozumieniem formy greckiej.

czytaj dalej - następna

strony: [1 Laszczka rzeźba portretowa] [2 Laszczka rzeźba portretowa] [3 Laszczka rzeźba portretowa] [4 Laszczka rzeźba portretowa] [5 Laszczka rzeźba portretowa] [6 Laszczka rzeźba portretowa] [7 Laszczka rzeźba portretowa] [8 Laszczka rzeźba portretowa] [9 Laszczka rzeźba portretowa] [10 Laszczka rzeźba portretowa]