KONSTANTY LASZCZKA

Słynni portreciści sławne portrety rzeźbiarskie

Taka muzyka — to rzeźba Grecji.
/ Rzeźba Francji chciała być taką — a upoważnia mnie do tego twierdzenia nie tylko Puget, ale też Rude, a nawet Carpeaux.
Jest bowiem w rzeźbie francuskiej pragnienie czystości form, jest bowiem chęć zamknięcia burzy ducha w rytmikę kształtu doskonałego.
Ale, rzecz dziwna, gdy po rzeźbie greckiej spojrzę na francuską, to mam wrażenie, że rzeźba grecka... schudła. Byłbym może tego literackiego zdania nie napisał, ale oto co znalazłem w aforyzmach Rodina:

W marmurach antycznych wszystkie wysuwające się części są zaokrąglone, wszystkie kąty złagodzone. Gracje zarysowały linje krzywe. Tylko Grecy mieli tę świeżość, tę młodość. Francja ma subtelność, duchowość. Ale, być może, iż brakło jej tej wielkiej energji w ciosanych modelowaniach. W rzeźbie francuskiej to, co jest subtelne, jest chwilami chude, to, co jest czułe, w znaczeniu delikatne, subtelne) traci wyraz, a to, czego wypowiedzieć nie można, staje się nierealne. Przeważa to, co jest miłe, rozkoszne. Ale właściwa cnota formy jest poważniejsza, spokojniejsza — jest normalna, jak sklepienie nieba”.

czytaj dalej - następna

strony: [1 Laszczka rzeźba portretowa] [2 Laszczka rzeźba portretowa] [3 Laszczka rzeźba portretowa] [4 Laszczka rzeźba portretowa] [5 Laszczka rzeźba portretowa] [6 Laszczka rzeźba portretowa] [7 Laszczka rzeźba portretowa] [8 Laszczka rzeźba portretowa] [9 Laszczka rzeźba portretowa] [10 Laszczka rzeźba portretowa]