KONSTANTY LASZCZKA

Słynni portreciści sławne portrety rzeźbiarskie

Nie posiadając danych do odmalowania przejść wewnętrznych i walk znakomitego rzeźbiarza, wracam do punktu wyjścia. Na tle europejskiego rozbicia formy ratowania się nawrotem do wielkich epok, na tle plączącego się wszędzie, gdzie tylko jest sztuka, akademizmu, wzrasta rzeźba polska, bardziej od innych wolna, mniej obarczona brzemieniem przeszłość,, coraz bardziej coraz chętniej tuląc się do swoich naiwnych prostych tradycyj, do chat, dworów i kościołów polskich. Rodzime talenty wśród chaosu europejskiego łatwiej torują sobie drogę, niż inne, bo mają siły świeże - a w potrzebie ucieczkę znajdują u siebie w tradycji ludowe. Akademizm po wierzchu tylko muska i znieprawia duszę polską, a drogę twórczości zostawia otwartą - po lekkiem otrzepnięciu z siebie tych okruchów obco-profesorskich.

Konstanty Laszczka jest tym rzetelnie polskim talentem, który wiele wpływów w siebie wchłonął, ale rdzeń swój zostawił nienaruszony - i dal Polsce twory, o których pamięć nie zaginie.


JAN KLECZYŃSKI 1926

Początek tekstu

strony: [1 Laszczka rzeźba portretowa] [2 Laszczka rzeźba portretowa] [3 Laszczka rzeźba portretowa] [4 Laszczka rzeźba portretowa] [5 Laszczka rzeźba portretowa] [6 Laszczka rzeźba portretowa] [7 Laszczka rzeźba portretowa] [8 Laszczka rzeźba portretowa] [9 Laszczka rzeźba portretowa] [10 Laszczka rzeźba portretowa]